Клијенти

Канцеларија за ревизију једном у току године врши ревизију јавне управе, Скупштине, правосудних институција, јавних фондова, завода, других институција које се финансирају из буџета Дистрикта, јавних предузећа, институција или активности које добијају буџетска средства или донирана средства других нивоа власти из земље или иностранства биуло као зајам или неповратна средства за Дистрикт.