Up

Формулар пријаве на конкурс

Пријава на јавни конкурс за радно мјесто у Уреду за ревизију јавне управе и институција Брчко дистрикта БиХ.

Адреса Уреда за ревизију: Ислахијета бб, 76100 Брчко

Образац пријаве на конкурс