Up

Strategije SR

Strategija za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH 2018-2019 sr
Akcioni plan za implementaciju strategije za borbu protiv korupcije BD BiH 2018-2019 sr
Strateški okvir razvoja VRI u BiH za 2013-2020 sr
ТРОГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УРЕДА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ ЗА ПЕРИОД 2023.-2025. ГОДИНЕ
ТРОГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ ЗА ПЕРИОД 2024.-2026. ГОДИНЕ