Up

Закони о ревизији БД

Закон о ревизији финанс послова институција БД (7/2005)
Налог супервизора - Именовање чланова канцеларије (02/2007)
Закон о ревизији јавне управе БД БиХ (09/2008)
Измјена Закона о ревизији јавне управе Брчко дистрикта БиХ (29/2014)
Закон о измјенама и допунама Закона о ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (23/16)