Up

Zakoni o reviziji BD

Zakon o reviziji finans poslova institucija BD (07/2005)
Nalog supervizora - Imenovanje članova kancelarije (02/2007)
Zakon o reviziji javne uprave BD BiH (09/2008)
Izmjena Zakona o reviziji javne uprave Brčko distrikta BiH (29/2014)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (23/2016)