Up

PLAN REVIZIJE Ba

PLAN REVIZIJE ZA 2021. GODINU
PLAN REVIZIJE ZA 2022. GODINU
IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.GODINU
Obavještenje član 52 Zakona o javnim nabavkama BiH
PLAN REVIZIJE ZA 2023. GODINU
Obavjestenje_clan_52_Zakon_o_javnim_nabavkama_novouposleni
Pravilnik o internom prijavljivanju i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju
PLAN REVIZIJE ZA 2024. GODINU
IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2022. GODINU
IZVJEŠTAJ O RADU UREDA ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA PERIOD 1. 1. - 31. 12. 2023. GODINE
ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU UREDA ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA 2023. GODINU