Руководство

Главна ревизорка Брчко дистрикта БиХ – мр. сци Селма Шадић 

Замјеници главног ревизора – мр. сци Саво Грујић

Руководство Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ именовала је Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 18. редовној сједници одржаној 22. децембра 2021. године